Tuesday, 1 July 2014

ဦးပိန္တံတား သမိုင္း

အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေတာင္သမန္အင္း ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အမရပူရ ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဦးပိန္တံတားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္ ရႈခင္းေကာင္းတစ္ခု၊ အပန္းေျဖ ေလ့လာရန္ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။
ဦးပိန္တံတား သည္ ၁.၂ကီလိုမီတာ (သို႔မဟုတ္) တစ္မိုင္၏ ၄ပံု၃ပံု ရွည္လ်ား၍ ကမာၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻမွာ အရွည္ဆံုး ကၽြန္းသားတံတား ျဖစ္သည္။ တံတားေဆာက္လုပ္ေသာ ႏွစ္ကို အင္းက-ေအာ္အာ ေဆာက္လုပ္ခါ (၁၂၁၁) ဟု၎၊ ၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ကို အင္းက-ေအာ္ညီး ေဆာက္လုပ္ၿပီး (၁၂၁၃) ဟုလည္း မွတ္သား ထားၾကသည္။
တံတားၿပီးစီးစက တိုင္ေပါင္း ၉၈၄-တိုင္ ( န၀-အ႒ ဇယ-ေမာင္ပိန္ ) အခန္းေပါင္း ၄၈၂ - ခန္း ရွိခဲ့သည္။ တံတား အရွည္မွာ (၃၉၇၆)ေပ ရွည္၏။ နားေနဇရပ္ ေလးေဆာင္ရွိၿပီး ဘုရင့္ ေဖာင္ေတာ္မ်ား လြယ္ကူစြာ ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ရန္ ေဖာင္ေၾကာင္း ကိုးခုကိုလည္း စီစဥ္ ထားရွိေလသည္။
ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ တံတားေရျမႇဳပ္ကာ အခန္းအခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရာ အမရပူရ အမတ္ ဦးဘသီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃-ခုႏွစ္ကလည္း အခန္းရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေရေမ်ာ သြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မဟာဂႏၵ႐ံု ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ဦးေဆာင္၍ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ ပုဂံမင္းလက္ထက္တြင္ ဦးပိန္တံတားကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းမွာ ၾကက္၊ငွက္ အစရွိသည္သာမက အျခားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားကိုပါ ဖမ္းဆီး၍ တိုက္ပြဲကစားသည္ကို အထူး ၀ါသနာပါၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကစားပြဲက်င္းပေလ့ ရွိသည္။
တိုင္းေရး ျပည္ရာမ်ားကို ညီေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ မင္းတုန္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားႏွစ္ပါး ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနခဲ့ရသည္။ ပုဂံမင္း၏ တိရိစာၦန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမွာ ဘိုင္ဆပ္ဟု ေခၚသည့္ ကုလားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုသူကို ပုဂံမင္းက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လွသျဖင့္ အမရပူရတြင္ ၿမိဳ႕၀န္အျဖစ္ပင္ ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့သည္။
ထိုဘိုင္ဆပ္ႏွင့္အတူ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံရသူမွာ ၄င္း၏တပည့္ ၿမိဳ႕စာေရး ေမာင္ပိန္ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ႏွစ္ဦး ေသာင္းက်န္းလွသျဖင့္ အမရပူရတစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္ ေျခာက္ျခားရသည္။ ထိုသူႏွစ္ဦး စကားမွာ မင္းနားေပါက္သျဖင့္ ေၾကာက္ၾကရသည္။ လွန္၀ံ့သူ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ပုဂံမင္းသိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ အေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္တကြ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕စာေရး ေမာင္ပိန္သည္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ထြက္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄၉-ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕စာေရး ေမာင္ပိန္သည္ အသက္ရွိစဥ္၊ အာဏာ ရွိစဥ္အတြင္းက အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေတာင္သမန္အင္းကို ျဖတ္၍ အျခားဖက္ကမ္းသို႔ သစ္သား တံတားႀကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေလသည္။ တံတားေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္မ်ားကို အင္း၀ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ား ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ရရွိသည္ဟုဆိုသည္။
တည္ေဆာက္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာလည္း အေကာင္းမဟုတ္။ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ဘုိင္ဆပ္က အမရပူရသို႔ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ အျမန္ကူးႏိုင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

တည္ေဆာက္သူ ေမာင္ပိန္ကို အစြဲျပဳၿပီး ဦးပိန္တံတားဟုသာ အမည္တြင္သည္။ မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ဦးပိန္တံတားသည္ ယေန႔အခါတြင္ ေတာင္သမန္အင္း၏ အထင္ကရ ျပယုဂ္အေနျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ သမိုင္းအက်ဥ္းမ်ား

No comments:

Post a Comment